جشنواره ملی روز جنگلبان

نقش و اهمیت منابع طبیعی و محیط زیست بر هیچ کس پوشیده نیست و با توجه به مفاهیم توسعه پایدار، این مواهب الهی، میراث گذشتگان ما نیست بلکه امانت نسل های بعدی در نزد ماست که می بایست به درستی حفظ، توسعه و استفاده شوند. آموزه های گرانقدر دین اسلام و آخرین دستاوردهای علمی و فنی در زمینه مدیریت اصـولی منابع و افزایش بهره وری حاکی از آن است که می بایست حداکثر تلاش جهت استفاده درست و اصولی از این منابع در راه رسیدن به اهداف متعالی و درست به عمل آید. بدیهـی است توجـه صـرف به منافـع کوتاه مـدت، مقطعـی و زود بـازده و یا استفاده نادرست و شـتابـزده از منـابع طبیعـی، خلاف رویکرد توسعـه پایدار و بهره بـرداری بهینـه بوده و شعر معروف ” یکی بر سر شاخ، بُن می برید” را تداعی می نماید.

سطح منابع طبیعی کشـور ایران حدود ۱۳۵ میلیون هکتار برآورد شده است که بیش از ۸۰ درصـد از عرصه کشور تحت پوشش اراضـی ملی و دولتـی (منابع طبیعی) می باشد که متولی حفاظت از این عرصه گسترده، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور است. پاسـداری از این نعمت خدادادی نیاز به جنگلبانانی متخصص، متعهد، مسئولیت پذیر و توانمنـدی دارد که بتوانند ضمن ایستادگی در مقابل عــوامل مهاجـم طبیعی و انسانی عرصـه‌های منابع طبیعی ایران زمین را حفظ نمایند. در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ جنگلبان برای حفاظت و صیانت از عرصه‌های طبیعی و انفال در حال تلاش می‌باشند که تا به حال ۱۵  شهید و بیش از ۵۰۰ مجروح در راه ایثارگری و دفاع از حریم طبیعت، تقدیم به سـرزمیـن پهناور ایران اسلامی شده است.

در سراسر جهان، جنگلبانان در خط مقـدم مبـارزه برای حفاظت از میراث طبیعی می‌باشند و در این راه شجاعت ‍‌ها، تلاش‌ها و فداکاری‌های بسیاری داشته و متحمل رنج های بیشماری گشته‌اند. نتیجه فعالیت‌ها و اقدامات آنها، آنقدر حائز اهمیت بوده است که نمی‌توان تصور نمود که عرصه‌های طبیعی و حفاظت شده بدون حضور آنان امروزه در چه وضعیتی قرار داشت. با توجه به اهمیت حضور این دلاوران و نوع فعالیت آنها و همچنین افزایش آگاهی و شناخت مردم نسبت به آنان، روزی به عنوان روز جهانی جنگلبان در روز شمار جهانـی به ثبت رسیده تا اهمیـت جایگاه و نقش جنگلبانـان در ذهن‌ها باقی بمانـد و بتوان با پررنگ نمـودن این روز، حمایتی هر چند کوچک از این قهرمانان سرزمین داشت. روز جنگلبان تصویری روشن برای حمایت از شغل و تلاش حیاتی جنگلبانان ارائه می‌دهد و همچنین فرصتی است برای ادای احتـرام به آنهایـی که در حـین انجام وظیفه مجـروح شده و یا به مقام شهادت نائل گشته‌اند.

روز جـهـانی جنگلبـان، بــرای اولـیـن بار در ۳۱ جـولای ۲۰۰۷ تـوسـط اتـحـادیه بین‌المـللی جنگلـبـان (International Ranger Federation IRF) و به مناسبت پانزدهمیـن سال تاسیس آن اتحادیـه نامگـذاری شد. اتحـادیــه بیـن المللی جنگلبـان یک سازمان غیرانتفاعـی است که به منظور افزایش سطـح آگاهــی و حمایت از کار و فعالیـت هـای با اهمیـت برای حفـظ میراث طبیعـی که توسط جنگلبانان و محیط‍بانان در حـال انجام می باشد، ایجـاد شده است. این سازمان در سال ۱۹۹۲ بنا نهـاده شده و حدود ۶۳ انجمن از ۴۶ کشور در سطح ۶ قاره در آن عضو شده اند.

 

در همین راستا تشکل مردم‌نهاد “جمعیت حامیان زمین” با حمایت “سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور”  و سایر ذینفعان  برای نخستین بار مصادف با تقویم جهانی در ۹ مرداد ۱۳۹۶ اقدام به برگزاری هـمـایش و جشنـواره سـالانـه روز جنگلبـان در فرهنگسـرای نیاوران نمود.

این جشنواره در ۴ بخش اصلی ذیل برگزار گردید:

۱) معرفـی پـویش ملـی “من هم یک جنگلبانم
۲) فـراخــوان انتخـاب جـنـگلبـان نـمـونـه؛
۳) فـراخــوان فـیـلـم مـوبـایـل جنگلـبـان؛
۴) کارگاه ملی تسهیلگری-مشارکتی جنگلبانان؛
۵) تقدیر و تشکر از چهره‌های ملی هنری، ورزشی، سیاسی و بنگاه‌های اقتصادی که به پویش “من هم یک جنگلبانم” پیوسته‌اند.


اهداف جشنواره

  • آگاه‌سازی و معطوف نمودن اذهان عمومی به مقام، جایگاه و سختی های شغل جنگلبان؛
  • ایجاد انگیـزه کاری در جنگلبانان کشـور و ایجاد فضایـی برای طرح دغدغه های آنان؛
  • ارتقاء جایگاه جنگلبانـان در نظام حقوقی، اداری و اجتماعی؛
  • جلب مشارکت جنگلبانان و خانواده آنان به فعالیت های فرهنگی، اجتماعی و ایجاد شور و انگیزه
  • نسبت به کار و شغل جنگلبانـی؛
  • زمینه سازی جهت ایجاد ساختارهای قانونی و مردم نهاد لازم به منظور پیگیری مطالبات؛
  • پاسداشت سالانه مقام شهادت و ایثارگری جنگلبانان؛
  • به اشتراک‌گذاری و انتقال دانش، اطلاعات، تجربیات و منابع برای ارتقاء سطح عملیاتی جنگلبانان؛
  • گسترش مناسبت‌های حوزه منابع طبیعی و تبدیل آنها به پویش‌های اجتماعی، فرهنگی و مردمی؛
  • جلب مشارکت مردم در حفاظت از انفال و منابع طبیعی با انجام فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعـی.