برگزارکنندگان

 

جمعیت حامیان زمین تشکلی مردم‌نهاد و اجتماعی (غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و خدماتی) است که توسط جمعی از متخصصان، داوطلبان و فعالان، برای حفاظت و صیانت از محیط‌زیست و منابع‌طبیعی در سال ۱۳۸۲ با مجوز فعالیت از وزارت کشور تشکیل شده است.

چشم‌انداز:تشکلی اجتماع‌محور؛ پیشرو، کارا و اثرگذار در بهره‌مندی اصولی و متناسب جامعه از منابع‌طبیعی و محیط‌زیست در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار.

بیانیه ماموریت:دستیابی به آینده پایدار مبتنی بر هم‌افزایی، توان‌افزایی، دانش محوری و انسجام‌بخشی فعالیت‌ها در درون تشکل و افزایش آگاهی، جلب مشارکت و ارتقا مسئولیت مشترک اما متفاوت جامعه در کاهش اثرات و سازگاری با تغییرات آب و هوایی و رسیدن به جهانی عاری از تخریب سرزمین.

رویکردهای تخصصی:

  • آگاه‌سازی عمومی برای شناخت و کاهش اثرات تغییرات آب و هوایی (Climate Change) و کنترل تخریب سرزمین؛
  • آموزش و آگاه‌سازی در زمینه حفاظت از منابع‌طبیعی و محیط‌زیست در راستای اصلاح الگوی مصرف و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی؛
  • مطالعات راهبردی، ارائه آموزش های تخصصی، خدمات مشاوره ای و مدیریتی برنامه های راهبردی مرتبط با پایداری (Sustainability) و مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها (Corporate Social Responsibility (CSR با مشارکت در راه‌اندازی مرکز تعالی پایداری و محیط‌زیست؛
  • شناسایی و تهیه الگوی‌های معیشت پایدار همسو با حفاظت از محیط‌زیست و منابع‌طبیعی در جوامع عشایری و بومی؛
  • تهیه و طراحی محتوای آموزشی و ابزارهای کمک‌آموزشی با موضوع حفاظت از محیط‌زیست و منابع‍‌‌‌طبیعی؛
  • فعالیت برای معرفی و حمایت از تمساح پوزه کوتاه ایرانی(گاندو)
  • شماره پروانه فعالیت: ۶۳۶۹۰/۸/۱  وزارت کشور با گستره فعالیت ملی
  • سال تاسیس: ۱۳۸۲
  • شناسه ملی: ۱۰۱۰۳۵۱۵۸۵۴
  • تاییده سازمان حفاظت محیط‌زیست: ۲۶۵۱۰-۴۲ ۱۴/۶/۱۳۸۲

 

 


 سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور

هدف سازمان:حفظ و حمایت، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی، بیشه‌های طبیعی، اراضی مستحدثه ساحلی، حفاظت‌ و حمایت از آب و خاک کشور از طریق مدیریت علمی بر حوزه‌های آبخیز و رعایت اصول توسعه پایدار
 
وظایف سازمان:
۱٫ تدوین سیاست‌ها و راهبردهای بخش منابع طبیعی و آبخیزداری و تنظیم و اجرای برنامه‌های توسعه منابع طبیعی و آبخیزداری در چهارچوب سیاست‌های توسعه پایدار
۲٫ حفظ، حمایت،حراست و بهره برداری اصولی از جنگل‌ها، مراتع و بیابان‌ها و حوزه‌های آبخیز کشور
۳٫  تشخیص و تفکیک حریم قانونی اراضی ملی از مستثنیات اشخاص حقیقی و حقوقی و تثبیت‌ حاکمیت دولت بر منابع ملی کشور
۴٫ بررسی و مطالعه حوزه‌های آبخیز کشور به منظور برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های جامع و اجرای فعالیت‌های منابع طبیعی و آبخیزداری در حوزه‌های آبخیز کشور
۵٫ توسعه جنگل‌ها و مراتع دست کاشت، پارک‌های جنگلی،اصلاح و احیاء جنگل‌ها و مراتع مخروبه و ترویج زراعت چوب با تأکید بر حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی گیاهی
۶٫ مطالعه و برنامه‌ریزی مناسب جهت افزایش بهره‌ وری در فعالیت‌های اجرایی
۷٫ مطالعه، طراحی و بهینه‌سازی الگوها و نظام‌های تولید وبهره‌برداری در زمینه منابع طبیعی و آبخیزداری با استفاده از دانش بومی و تجربیات جهانی
۸٫ جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای فعالیت‌های منابع طبیعی و آبخیزداری
۹٫ تدوین، اجرا و به هنگام سازی نظام اطلاع رسانی منابع طبیعی و آبخیزداری کشور جهت ارتقاء دانش عمومی و ترویج فرهنگ منابع طبیعی
۱۰٫ مطالعه و برنامه ریزی جهت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان به منظور ارتقاء بهره‌وری و اثربخشی