کمیته داوری

نشست کمیته بازنگری شاخص های انتخاب جنگلبان نمونه

نشست کمیته بازنگری شاخص های انتخاب جنگلبان نمونه ویژه دومین جشنواره ملی روز جنگلبان در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در سالن جلسات مرحوم مطیعی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور باحضور نمایندگان معاونت ها و دفاتر تخصصی سازمان، نمایندگان جنگلبانان، نمایندگان تشکل های مردم نهاد، نماینده اتحادیه سراسری تعاونی …

بیشتر بخوانید »

نشست کمیته تعیین شاخص های انتخاب جنگلبان نمونه

نشست کمیته تعیین شاخص های انتخاب جنگلبان نمونه ویژه نخستین جشنواره ملی روز جنگلبان، در تاریخ ۱۰ خردادماه ۱۳۹۶ باحضور نمایندگان دفتر ترویج، آموزش و مشارکت های مردمی، نماینده یگان حفاظت سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری کشور و دبیر اجرایی جشنواره برگزار شد.

بیشتر بخوانید »