دوره دوم

نشست کمیته بازنگری شاخص های انتخاب جنگلبان نمونه

نشست کمیته بازنگری شاخص های انتخاب جنگلبان نمونه ویژه دومین جشنواره ملی روز جنگلبان در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ در سالن جلسات مرحوم مطیعی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور باحضور نمایندگان معاونت ها و دفاتر تخصصی سازمان، نمایندگان جنگلبانان، نمایندگان تشکل های مردم نهاد، نماینده اتحادیه سراسری تعاونی …

بیشتر بخوانید »